Олександр Бондар, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління д.б. наук, професор, член-кореспондент НААНУ, заслужений діяч науки і техніки України